Monsters aanleveren

Vaak is het mogelijk om zelf watermonsters te nemen en bij ons aan te leveren. Hierbij is het wel belangrijk dat u dit op de juiste manier doet en geschikte flessen gebruikt.

drinkwatermonsters WLN

In veel gevallen is het mogelijk om zelf monsters te nemen en aan te leveren bij ons laboratorium. Wel is het van groot belang dat u dit op de juiste wijze doet en gebruik maakt van geschikte flessen.

De benodigde monsterflessen met conserveermiddel stellen wij u kosteloos ter beschikking. In de Flessenlijst vindt u informatie over welke flessen voor welke bepalingen geschikt zijn en op welke zaken u moet letten bij het nemen en conserveren van het monster.

Bij het afleveren van de monsters is het van belang dat u op een Opdrachtformulier aangeeft welke analyses we in de monsters uit moeten voeren.

Monsters kunnen bij het laboratorium worden afgeleverd tussen 8:00 en 17:00. Wanneer u de monsters tussen 16:00 en 17:00 aan wilt leveren dient u dit van te voren aan te melden bij Team Klant. Dit is met name van belang bij analyses waarvan de monster een beperkte houdbaarheid hebben.

Soms is het vereist dat monsters genomen worden door geaccrediteerde monsternemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor legionella bemonsteringen bij prioritaire instellingen zoals zwembaden, sauna’s en objecten met logies functie. U kunt deze monsters dan laten nemen door de geaccrediteerde veldanalisten van WLN.