Drinkwateronderzoek

In het geval van drinkwateronderzoek verrichten wij alle wettelijk vereiste metingen. Bovenop deze eisen doen wij aanvullende analyses.

Accreditatie voor controle Drinkwaterwet

Beschikt u als zorginstelling, vakantiepark, camping, zwembad of industrieel bedrijf over een collectieve watervoorziening en/of een collectief leidingnet? Of gebruiken uw klanten door u onthard water? Dan dient u te voldoen aan de controlevoorschriften van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit . Dit betekent dat monsterneming, metingen en analyse uitsluitend uitgevoerd mogen worden door een laboratorium dat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. WLN beschikt over deze accreditatie.

Zekerheid voor u en uw klanten

In het geval van drinkwateronderzoek verrichten wij alle wettelijk vereiste metingen. Bovenop deze eisen doen wij aanvullende analyses. Hierdoor laten wij niets aan het toeval over. Dit zorgt voor absolute zekerheid voor u en uw klanten.

Wanneer wij stuiten op (ernstige) afwijkingen, brengen wij u onmiddellijk op de hoogte. Daarbij geven wij meteen aan welke acties ondernomen moeten worden. Hierdoor worden mogelijke risico’s tot een minimum beperkt en zorgen wij dat zo min mogelijk tijd verloren gaat.

Opstellen meetprogramma’s
Indien gewenst of vereist, kan WLN u ook helpen bij het opstellen van de meetprogramma’s. Daarnaast kunnen wij voor u eventueel benodigde jaarrapportages opstellen. Hierdoor nemen wij u veel werk uit handen.

Advisering drinkwaterzuivering

Bij WLN beschikken we niet alleen over biologische en chemische kennis. Als kenniscentrum van het Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater beschikken onze watertechnologen en -adviseurs over jarenlange ervaring op het gebied van drinkwaterzuivering. Ze kennen de praktijk en zijn op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen. Als onafhankelijke partij kunnen wij u hierdoor goed adviseren bij de aanschaf en het ontwerp van nieuwe installaties, de optimalisatie van bestaande installaties en het totale beheer.

Meer weten over drinkwateronderzoek?
Neem contact op met Jan van der Kooi.
06-204 12 200