Waken over de kwaliteit van drinkwater

Drinkwater: het is letterlijk en figuurlijk de basis van WLN. Dagelijks vinden er controles plaats: van bron tot tap.

Waterbedrijf Groningen
microbiologie onderzoek

Zo houdt WLN de kwaliteit van het Drentse en Groningse drinkwater in de gaten. In Groningen is het Waterbedrijf Groningen de opdrachtgever. In Drenthe is dat WMD. Samen met WLN zorgen zij dat alle inwoners van Drenthe en Groningen veilig uit de kraan kunnen drinken.

Het zijn mensen met passie voor hun vak. Ik zou ze haast vakidioten willen noemen. Ze willen hun werk altijd zo goed mogelijk doen: zorgzaam en vakkundig.

Drinkwater wordt in Nederland scherp gecontroleerd. Het moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Een en ander is vastgelegd in de Drinkwaterwet. Als een van de vier erkende drinkwaterlaboratoria van Nederland verzorgt WLN de controles van het drinkwater in de provincies Groningen en Drenthe. Elke dag worden vele monsters genomen. Daarbij is WLN 24/7 beschikbaar voor de beide drinkwaterbedrijven: het Waterbedrijf Groningen en WMD.

“We zijn erg tevreden over WLN”, vertelt Martin Leeuwerke, sectormanager Watervoorziening bij het Waterbedrijf Groningen. “Het zijn vakmensen met grote passie voor water. Ze verrichten hun werk met grote zorgvuldigheid en vakmanschap.” Dat laatste vinden we erg belangrijk, want al is de kans op een incident absoluut minimaal en komen afwijkingen nauwelijks voor; niemand zit te wachten op problemen.”

WLN is een dochteronderneming van de beide waterbedrijven. Er is een duidelijke relatie. Maar ze hebben een grote mate van onafhankelijkheid. “Zeker wat betreft de kwaliteitscontroles vinden we dat van groot belang. Hierdoor kunnen we elkaar versterken in de opgave: het maken en leveren van water.”

Innovaties in analysetechniek

microbiologisch onderzoek WLN

Bij de wateranalyses voor de drinkwaterbedrijven gebruikt WLN innovatieve methodes als RT-PCR en NTS

Innovatie in analysetechniek

Meer dan een waterlaboratorium

Dat WLN inmiddels veel meer is dan alleen een waterlaboratorium juicht Leeuwerke toe. “Het louter controleren van drinkwater is misschien niet heel spannend, hoe belangrijk het ook is. Een bredere oriëntatie is goed. Als je op meerdere vlakken actief bent, haal je kennis en breng je kennis. Het maakt van WLN een lerende organisatie. Ze zien de raakvlakken. Bovendien maakt dit het werk voor de WLN-ers een stuk interessanter.”

De meerwaarde van WLN schuilt volgens Leeuwerke ook in de combinatie van laboratorium, onderzoek en advies. “Het analyseren van monsters is een. Maar wat heb je aan getallen als je ze niet kunt interpreteren en kunt toepassen in de praktijk? Juist het meedenkend vermogen van WLN is van groot belang. Kennis en interpretatie wil je borgen. Ze zijn echt een key player. Ze denken mee over het ontwerp van installaties en middelen om het water van bron tot tap te krijgen. Daarmee kunnen ze een integrale dienst leveren. Ook zijn ze op een goede manier eigenzinnig. Dat moet ook om hun taak goed uit te kunnen voeren. Zij moeten ons scherp houden. Als ze te voorzichtig opereren, is dat niet goed.”

Naast de dagelijkse controles heeft WLN ook een belangrijke rol in de risicoanalyses. Ook dat is wettelijk vastgelegd. “De wet zegt: kijk vooruit en schat potentiele risico’s in. WLN doet dat met ons. Zo anticiperen we nu al op opgaven die zich mogelijk over jaren voor kunnen doen. Daarnaast vinden WLN en de drinkwaterbedrijven innovatie erg belangrijk. “We zijn in Groningen en Drenthe bijvoorbeeld voorlopers in zogenaamde PCR-techniek. WLN kan daarmee binnen een paar uur zien of drinkwater verontreinigd is of niet. Die focus op innovatie en de honger naar kennis kenmerkt WLN. Ze zijn gedreven. Ze houden daar echt van water.”

Risico gestuurd monitoren

Waterwingebied (foto WMD)

Met de waterbedrijven heeft WLN op basis ven risicobeoordelingen meetprogramma’s opgesteld voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit.

Risico gestuurd monitoren (RGM)
Meer weten over het onderzoek voor de waterbedrijven?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121