Innovatie in analysetechniek

Als drinkwaterlaboratorium is WLN betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve analysetechnieken.

LC-MS screening waterlaboratorium

Modernste analysetechnieken voor bewaking drinkwater

Als erkend drinkwaterlaboratorium bewaken wij de hoge kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Ons lab is daartoe uitgerust met de modernste analysetechnieken. Wij investeren continu in de ontwikkeling en implementatie van de nieuwste innovaties voor wateronderzoek.

WLN-medewerkers hebben zitting in verschillende (inter)nationale werk- en adviesgroepen op het gebied van wateronderzoek en waterbehandeling. Hierdoor zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en werken we mee aan de ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken.

RNA-methode

Zo is door WLN een RNA-methode ontwikkeld voor het aantonen van E. coli bacteriën en Enterokokken in drinkwater.

Vanaf 23 april 2018 staat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe dat de door WLN ontwikkelde RT-PCR methode toegepast wordt als alternatieve methode voor een eerste controle van een (drink)watermonster op E. coli bacteriën. Hiermee is deze methode erkend voor de toepassing door waterbedrijven in heel Nederland.

Met de PCR methode kan binnen vier uur worden aangetoond dat er geen E. coli bacteriën in een drinkwatermonster aanwezig zijn. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de tot nu gebruikte kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt.

De wettelijke erkenning van de RT-PCR methode biedt nieuwe kansen voor de drinkwatersector en de voedingsmiddelen industrie. In de bedrijfsprocessen binnen deze sectoren komen hygiënische veiligheid en water samen. Het spreekt voor zich dat een snellere goedkeuring van het proceswater na reparaties of andere ingrepen deze bedrijven veel voordelen oplevert.

GC-MS en LC-MS screeningsmethodiek

WLN loopt voorop bij de ontwikkeling van de GC-MS en LC-MS screeningsmethodieken voor water. Deze zijn belangrijk voor de detectie van bekende en onbekende organische microverontreinigingen.