WLN analyse organische chemie

Innovaties

Continu investeren in de nieuwste methoden
Als erkend drinkwaterlaboratorium bewaken wij de hoge kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Ons lab is daartoe uitgerust met de modernste analysetechnieken. Wij investeren continue in de ontwikkeling en implementatie van de nieuwste methoden voor wateronderzoek. Zo is door WLN een RNA-methode ontwikkeld voor het aantonen van E. colibacteriën en Enterokokken in drinkwater. De methode voor E. coli is inmiddels erkend voor de toepassing door waterbedrijven in heel Nederland.

WLN loopt voorop bij de ontwikkeling van de GC-MS en LC-MS screeningsmethodieken voor water. Deze zijn belangrijk voor de detectie van bekende en onbekende organische microverontreinigingen. Daarnaast hebben WLN-medewerkers zitting in verschillende (inter)nationale werk- en adviesgroepen op het gebied van wateronderzoek en waterbehandeling. Hierdoor zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied.