waterlaboratorium afdeling Biologie WLN

Hoogwaardig onderzoek in alle soorten water

Wij nemen monsters, voeren een breed scala aan analyses uit en fungeren als vraagbaak en adviseur voor onze opdrachtgevers.

Meten en weten

Ons laboratorium is geen ‘analysefabriek’. Onze analisten zijn thuis in water van elke kwaliteit. Ook kennen wij de toepassingen in de praktijk. Daardoor zijn we goed in staat om met u mee te denken. Bij WLN bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit.

Lees meer

Innovaties

WLN analyse organische chemie

Wij werken met de nieuwste technieken

Lees meer

Onderzoeksagenda 2019 - 2023

Onderzoeksagenda 2019 - 2023

Samen voor L(W)ater

Lees meer

Zekerheid over uw watergerelateerde bedrijfsprocessen

Hoogwaardig wateronderzoek voor elke opdrachtgever
In ons laboratorium verrichten wij hoogwaardig chemisch en biologisch wateronderzoek. Dat doen wij in opdracht van bedrijven, instellingen en (semi)overheden. WLN is actief in diverse sectoren en heeft kennis van alle soorten water: van grond-, oppervlakte-, proces- en afvalwater tot drink-, mineraal- en zwemwater. Wij nemen monsters, voeren een breed scala aan analyses uit en fungeren als vraagbaak en adviseur voor onze opdrachtgevers.

Accreditatie
Het lab van WLN is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17025 met registratienummer L 075. Ook de bemonstering, met uitzondering van de bemonstering van afvalwater, maakt deel uit van de accreditatie. Bovendien is WLN een van de vier door de overheid erkende drinkwaterlaboratoria in Nederland.

Analyse en advies
Het lab van WLN is meer dan een ‘analysefabriek’. Wij meten en wij weten. Bovendien kennen wij de toepassingen in de praktijk. Vanuit deze brede kennis adviseert WLN u graag over welke analyses voor u relevant zijn. Ook kunt u altijd bij ons terecht voor een nadere toelichting op de resultaten. We duiden ze en adviseren u over eventuele vervolgstappen.

Kennis van watertechnologie binnen handbereik
Korte lijnen tussen ons lab, onze adviseurs en onze afdeling watertechnologie zorgen dat wij u bij eventuele vervolgstappen snel van dienst kunnen zijn. Bij onze opdrachtgevers leidt dit tot extra zekerheid wat betreft alle watergerelateerde bedrijfsprocessen.

Maatwerkanalyses en testen
WLN is geen standaard laboratorium. Afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgevers bieden wij u maatwerkanalyses. Ook aanvullende tests en onderzoeken zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan afbraaktesten, onderzoek naar de effectiviteit van uw waterbehandelingsapparatuur en onderzoek naar de werking van chemicaliën voor waterbehandeling. Ook testen wij sensoren voor metingen in water en screenen wij watermonsters op metalen en (on)bekende organische verbindingen.

Graag denken wij met u mee over uw onderzoeksvragen.

Analysepakketten: voordeel en gemak
In veel gevallen wordt water periodiek op steeds dezelfde parameters onderzocht. Vaak gaat het om wettelijk onderzoek of onderzoek in verband met vergunningen. Om dit onderzoek te vergemakkelijken, heeft WLN vaste pakketten samengesteld. Ieder pakket bevat de vereiste analyses, bijvoorbeeld op het vlak van drinkwater, legionella, zwemwater, afvalwater, veedrinkwater en drinkwatertanks. Maakt u gebruik van onze pakketten, dan levert dit vaak een kostenvoordeel op.

Ontzorging wateronderzoek
WLN kan u volledig ontzorgen op het vlak van periodiek wateronderzoek. Kiest u hiervoor, dan nemen wij alle vereiste bemonsteringen en analyses op in onze planning. Wij komen dan automatisch bij u langs voor het nemen van de vereiste watermonsters. De uitkomsten worden met u gedeeld en waar en wanneer nodig denken we proactief met u mee over vervolgstappen. Hierdoor voldoet u zorgeloos aan al uw verplichtingen.