Legionella onderzoek en preventie

Valt u als prioritaire instelling onder de regelgeving voor legionella preventie?
Wij ontzorgen u compleet.

Ook voor alleen het nemen en onderzoeken van watermonsters op de legionella bacterie kunt u bij ons terecht.

Snel duidelijkheid over de aanwezigheid van Legionella pneumophila krijgt u met onze legionella sneltest. Binnen 8 uren is bekend of deze gevaarlijke legionella variant in het water voorkomt.

Regelgeving legionella preventie

Prioritaire instellingen
Bent u beheerder van een instelling met een logies functie zoals een hotel, B&B, camping, jachthaven of chauffeurscafé? Of van een zwembad of een sauna? Dan is uw instelling, net als een verzorgingstehuis en ziekenhuis, een prioritaire instelling volgens de regelgeving legionella preventie. Deze regelgeving heeft als doel om te voorkomen dat gasten, patiënten en/of werknemers besmet raken met de legionella bacterie.

Prioritaire instellingen hebben onder meer de volgende verplichtingen:

• Het laten opstellen van een legionella risico-inventarisatie en beheersplan
• Het laten uitvoeren van periodieke bemonsteringen op legionella
• De jaarlijkse controle van terugstroom beveiligingen
• Het uitvoeren van de taken vermeld in het beheersplan
• Het bijhouden van een logboek

De drinkwaterbedrijven controleren op het uitvoeren van deze verplichtingen.

Niet prioritaire instellingen
De andere, niet prioritaire instellingen vallen niet onder deze strakke regelgeving, maar hebben wel de zorgplicht om hun werknemers en/of gasten te beschermen tegen besmetting met de legionella bacterie. Zij kunnen deze zorgplicht invullen door het uitvoeren van een of meer van de bovenvermelde taken.

legionella

Deskundig en ervaren

WLN heeft reeds meer dan 25 jaar ervaring met het meten van legionella en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de analysemethode.

Na 7 dagen lezen we de legionella kweek af, waarna we binnen een dag de verdachte legionella kolonies bevestigen en specificeren met een PCR techniek. Het resultaat van de legionella analyse is hierdoor in 8 dagen bekend.

We rapporteren het resultaat van de legionella analyse standaard in twee hoofdgroepen: Legionella pneumophila en non-pneumophila. De groep Legionella pneumophila kan een levensbedreigende longontsteking (veteranenziekte) veroorzaken. Het is dus belangrijk om deze verdeling te kennen. Eventueel is naast deze rapportage een zero typering mogelijk.

Snelle legionella test

Snel duidelijkheid over de aanwezigheid van Legionella pneumophila geeft de legionella sneltest. WLN heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van deze test. Hiermee kunnen we binnen 8 uren na aanlevering van het monster op ons laboratorium aangeven of de gevaarlijke variant Legionella pneumophila wel of niet in het water voorkomt.

Ontzorging legionella

Samen met partners bieden wij u een totaal pakket voor ontzorging legionella. Betrouwbare partners in de regio stellen de legionella risico-inventarisatie en het beheersplan op. WLN voert de bemonstering en analyse van legionella uit. Het voordeel is dat deze twee taken onafhankelijk van elkaar worden verricht, zodat de “slager niet zijn eigen vlees keurt” en toch maakt u gebruik van één loket: WLN. Ook ondersteunen wij u met het oplossen van legionella besmettingen.

Logboek app

Voor het uitvoeren en registreren van de in het beheersplan vermelde werkzaamheden, zoals spoelen, temperatuurmetingen, etc., kunt u beschikken over een handige app.

Accreditatie

Volgens de regelgeving moet de analyse van legionella door een geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd, ook de bemonstering dient door geaccrediteerde monsternemers te worden uitgevoerd. WLN voldoet aan deze eisen.

WLN is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005, met registratienummer L 075. De bemonstering van drink-, zwem- en proces/koelwater voor legionella maakt ook onderdeel uit van deze accreditatie. We verrichten de legionella analyse volgens NEN-EN-ISO 11731.

Onze partners hebben een BRL 6010: 2013 certificering voor het opstellen van legionella risico-inventarisaties en beheersplannen.

Op de website van het RIVM is veel informatie over legionella te vinden.

Meer weten over legionella onderzoek en preventie?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159