Hoe snel moeten watermonsters worden aangeleverd?

Voor bacteriologisch onderzoek, nutriënten (ammonium, nitraat, nitriet), zuurgraad, waterstofcarbonaat en kooldioxide moet dit binnen 24 uur na de bemonstering. Wanneer de tijd tussen bemonsteren en aanleveren groter wordt dan de richtlijn, kan de analyse nog steeds worden uitgevoerd. Wel zullen de waardes dan mogelijk minder betrouwbaar worden. Indien de houdbaarheid is overschreden zal dit op het analyserapport worden vermeld in de vorm van een disclaimer.