Advies

Advisering over waterzuivering en waterbehandeling

Advisering met betrekking tot het zuiveren van drinkwater, industriewater en afvalwater behoort tot de kernactiviteiten van WLN. We hebben jarenlange praktijkervaring met het optimaliseren en beheren van waterbehandelingsinstallaties. Dit doen we in nauwe samenwerking met Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe en hun industriewaterdochters North Water, NieuWater en Betawater. Ook op het terrein van waterbehandeling zijn we betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen, zoals terugwinning, omgekeerde osmose en hergebruik van grondstoffen.

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • technologisch ontwerp waterzuivering
  • begeleiding nieuwbouwprojecten op het gebied van watertechnologie
  • ondersteuning bedrijfsvoering
  • optimalisatie bedrijfsvoering
  • ontwikkeling en implementatie van nieuwe waterzuiveringstechnologie (R+D en innovatie)
  • ondersteuning bij beleidsvorming

Kennis van de nieuwste watertechnologie

Daarbij is het van belang om alert te blijven op ontwikkelingen en kansen/risico’s binnen het vakgebied. Daarom wordt veel aandacht besteed aan kennisborging en kennisontwikkeling en beschikt WLN over een goed kennisnetwerk. Relaties met andere kennisdragers bij ingenieursbureaus en onderzoeksinstellingen (KWRWetsus en universiteiten als de TU Delft en de Wageningen Universiteit) zijn essentieel.