Disclaimer

We doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website aangeboden informatie. Om deze reden kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan na gebruik van deze website. We hebben via onze provider alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht voor het zo veilig mogelijk bewaren van data op de dataserver bij de provider.