Aan de slag met toekomstbestendig ondernemen

Om ook in de toekomst succesvol te zijn is het voor WLN belangrijk om zich aan te passen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en circulaire economie. Om dit praktisch en structureel aan te pakken neemt WLN deel aan het Koploperproject.

Structurele, praktische aanpak
Er komt veel op bedrijven af in de komende jaren. Denk hierbij aan de energietransitie, circulaire economie, behoud van biodiversiteit en inclusiviteit. Aanpassingsvermogen is essentieel om ook op termijn nog succesvol te kunnen ondernemen. Het Koploperproject helpt bedrijven om hier grip op te krijgen en duurzaamheid op een praktische en structurele manier op te pakken.

Start Koploperproject
Op dinsdag 14 mei jl. was de startbijeenkomst van het Koploperproject in het provinciehuis te Assen. Alle deelnemers lieten door een voorwerp mee te nemen zien, wat hun invalshoek is van duurzaamheid. Hilde Prummel, directeur van WLN, had een Dopper (drinkfles van gerecycled plastic) met schoon drinkwater meegenomen. Als waterlaboratorium zorgt WLN ervoor dat we altijd schoon en veilig drinkwater hebben.

Aanpak
WLN gaat de komende tijd samen met de andere (Drentse) deelnemers aan de slag. Van elk bedrijf wordt een integraal duurzaamheidsprofiel gemaakt en worden de milieuprestaties vastgesteld. Dit interview heeft op 21 juni j.l. plaatsgevonden Met deze input maakt WLN een praktisch actieplan en gaan wij aan de slag met MVO en communicatie hierover, zowel intern als extern. Er is door onderlinge bedrijfsbezoeken veel ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. Het project wordt in december 2019 afgerond.

Opbrengst
Het Koploperproject levert WLN een uitstekende impuls om te komen tot een gedegen MVO-beleid, passend bij de missie en visie van WLN. Zodat WLN werkelijk aan de slag kan met de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van onze vorderingen!

Meer informatie
Meer informatie over het Koploperproject is te vinden op de website van DZyzzion.

Start Koploper Project Drenthe