Remon Oxidator op BZG-lijst voor waterzuivering glastuinbouw

WLN heeft in samenwerking met het CEW in Leeuwarden het nieuwe systeem van Remon Waterbehandeling getest waarmee spuiwater uit de glastuinbouw volgens de nieuwste richtlijnen kan worden gezuiverd. De testen toonden aan dat het systeem, de Remon Oxidator, ruimschoots voldoet aan de nieuwe wettelijke normen. De Remon Oxidator is inmiddels (per 9 november 2017) op de BZG-lijst met erkende zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw geplaatst. Hiermee heeft Remon Waterbehandeling een erkend, nieuw succesvol waterzuiveringssysteem op de markt gebracht.

De glastuinbouw moet per 1 januari 2018 aan nieuwe normen voldoen voor het lozen van spuiwater: tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen en tenminste 99,5% van het in het spuiwater aanwezige imidacloprid moet verwijderd zijn voordat het water geloosd mag worden. Om het spuiwater volgens de nieuwste richtlijnen te zuiveren ontwikkelde Remon Waterbehandeling de Remon Oxidator. Dit systeem maakt gebruik van een combinatie van waterstofperoxide en lagedruk UV om de in het spuiwater aanwezige gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Voordat een dergelijk nieuw systeem echter in de praktijk mag worden gebruikt, dient het te worden goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Voor deze goedkeuring is het vereist om testen uit te voeren volgens een meetprotocol. De door WLN opgestelde rapportage van deze testen is opgestuurd naar het BZG en is inmiddels goedgekeurd.