Regiobijeenkomst Medicijnresten uit Water in Drachten

Op 7 november organiseren de waterschappen en drinkwaterbedrijven uit Noord-Nederland de Regiobijeenkomst Medicijnresten uit Water in Drachten.

Genodigden
(Huis)artsen en apothekers uit Noord-Nederland zijn uitgenodigd voor een verkenning van de oplossingen en kansen om het probleem van medicijnresten in het water aan te pakken.

Ook zorginstellingen, overheden en andere belanghebbenden in Noord-Nederland zijn van harte welkom op deze regiobijeenkomst.

Doel Regiobijeenkomst Medicijnresten uit Water

Het doel van de regiobijeenkomst:
Uitleg over het probleem en inzicht in maatregelen die we al nemen
Verkennen welke oplossingen en kansen er nog meer zijn
Ontmoeten en netwerken water- en zorgsector

Tijdens de bijeenkomst zal Peter van de Maas (onderzoeker bij WLN) één van drie deelsessies verzorgen. Deze deelsessie werpt een blik op de problematiek van medicijnresten in het licht van de bereiding van drinkwater door de drinkwaterbedrijven. Hebben de drinkwaterbedrijven een probleem? En hoe groot is dat probleem dan in vergelijking met het voorkomen van andere stoffen in het watermilieu zoals gewasbeschermingsmiddelen? Wat weten we er nu precies over en wat weten we nog niet? Peter van der Maas houdt een kritische beschouwing met aansluitend ruimte voor discussie op basis van enkele stellingen.