Bedrijf of instelling weer open: geef legionella geen kans!

Nu de coronamaatregelen gedeeltelijk worden opgeheven, is het belangrijk dat u zorgt dat legionella geen kans krijgt in uw leidingwaterinstallaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft hierover informatie gepubliceerd.

Nu de overheid start met het (gefaseerd) opheffen van de beperkende maatregelen vanwege corona, is het heel belangrijk dat u de juiste stappen neemt bij het beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties.

Legionellabeheer is een belangrijk onderdeel daarvan, omdat er mogelijk sprake was van een langere periode van stilstaand water. Bij onvoldoende doorstroming in een installatie kan de legionellabacterie beter groeien. Voordat u de installaties weer in gebruik neemt, moet u daarom maatregelen nemen zodat legionella geen kans krijgt.

Via deze link vindt u informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over legionellabeheer na de coronamaatregelen. Deze informatie is bedoeld voor bedrijven en instellingen die na de coronacrisis hun bedrijf weer opstarten of weer terugkomen in een normale bedrijfsvoering.