Benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

Per 1 juli 2023 is Mariken van der Lubben als nieuw lid toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van WLN. Vanuit haar huidige rol als hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam en eerdere functies heeft zij ervaring in de strategisch-inhoudelijke, organisatorische en vakinhoudelijke aspecten van microbiologische laboratoria. Met ingang van 1 januari 2024 zal zij het voorzitterschap van de RvC op zich nemen.

WLN is verheugd dat Mariken van der Lubben tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2 juni jl. door de aandeelhouders van WLN is benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Met deze benoeming is een goede opvolgster gevonden voor Gisella Frijlink.

Per 1 juli is Mariken van der Lubben als lid toegetreden tot de RvC, waarna zij met ingang van 1 januari 2024 het voorzitterschap zal overnemen van waarnemend voorzitter Marcel de Rooij.

Vanuit haar huidige rol als hoofd infectieziekten bij GGD Amsterdam, en vanuit eerder functies, heeft Mariken van der Lubben ervaring met laboratoria. Met deze kennis van de laboratoriumwereld past zij goed binnen de RvC van WLN en zien wij uit naar een goede toekomstige samenwerking.