Bewaking kwaliteit effluent met de Mosselmonitor

Online bewaking met biologische meetsystemen (biomonitoring) kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van veranderingen in de kwaliteit van (industrieel) effluent. WLN en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) hebben Sitech geadviseerd voor de situatie van de afvalwaterzuivering op het Chemelot-industriepark in Geleen.

Chemelot-industriepark
Sitech Services B.V. zuivert in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) afvalwater van een groot aantal fabrieken op het Chemelot-industriepark in Geleen. Het effluent van de installatie wordt uiteindelijk op de Maas geloosd. Bekend is dat een wisselende vuillast op de IAZI effect kan hebben op de kwaliteit van het effluent.

Online biomonitoring
Sitech heeft de wens om de borging van de effluentkwaliteit te verbeteren door online biomonitoring van het effluent. De biomonitoring is gericht op het vroegtijdig signaleren van wijzigingen in de effluentsamenstelling, die mogelijk een significant hogere toxiciteit veroorzaken in het ontvangende oppervlaktewater.

De Mosselmonitor
WLN en CEW hebben Sitech, op basis van toegepast onderzoek, geadviseerd over de implementatie van een Early Warning System (EWS). Daarvoor waren vooraf criteria opgesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot de betrouwbaarheid en robuustheid van de online biomonitoring. Op basis van het oriënterend onderzoek is uiteindelijk de Mosselmonitor® geselecteerd en getest in de situatie van de IAZI van Sitech.

Positief resultaat
De Mosselmonitor heeft de testen goed doorstaan. De mosselen blijven vitaal wanneer ze continu worden blootgesteld aan effluent en ze tonen duidelijk afwijkende klepstandpatronen bij verslechterende waterkwaliteit. Met het onderzoek is de basis gelegd voor een nog betere kwaliteitsbewaking door vroegtijdige detectie van afwijkingen, ook indien de specifieke stoffen (nog) niet bekend zijn.

Over de testen van de Mosselmonitor is een artikel verschenen in het vakblad H2O.

Wilt u meer weten over online biomonitoring?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121