Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR) genomineerd voor RIONEDinnovatieprijs

Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR) is genomineerd voor de RIONEDinnovatieprijs 2022. De vakjury heeft uit vijftien inzendingen de drie innovaties gekozen, die als het meest veelbelovend worden beschouwd. De inzending van waterschap Hunze en Aa’s en WLN is een van deze drie. Tijdens de RIONEDdag op 16 juni 2022 krijgen alle genomineerden de kans om hun innovatie aan het publiek te presenteren. Het publiek kiest de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs.

Hydraulische capaciteit optimaal benutten
DGR maakt het mogelijk om bij hevige neerslag sterk verdund rioolwater via gecontroleerde overstort af te koppelen van het bemalingsgebied. Met DGR wordt de hydraulische capaciteit van gemengde stelsels optimaal benut waardoor (1) de vuilemissie naar oppervlaktewater afneemt en (2) de zuiveringscapaciteit van RWZI’s beter wordt benut.

De pilot Euvelgunne
Momenteel onderzoekt WLN de winst van DGR voor bedrijventerrein Euvelgunne en de binnenstad van Groningen. De praktijkproef wordt, in samenwerking met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de ondernemersvereniging (VBZO), uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen.

Het gemengde rioolstelsel van Euvelgunne ontvangt relatief veel regenwater (veel verhard oppervlak) en relatief weinig en schoon afvalwater (voornamelijk mkb bedrijven, geen vervuilende industrie). Bij regenweer wordt op basis van sensordata (neerslag, niveau, EGV) een klep dicht gestuurd, zodat sterk verdund rioolwater van Euvelgunne gecontroleerd wordt overgestort op het Winschoterdiep (ruim water). Hiermee wordt ruimte gecreëerd op andere plekken in de stad, zoals bij het ziekenhuis. Dat (meer vervuilde) rioolwater krijgt voorrang om via het eindgemaal te worden verpompt naar de RWZI, waardoor de hoeveelheid water dat overstort in dit deel van het bemalingsgebied afneemt.

Meer informatie over Data Gestuurd Rioolbeheer en de volledige inzending is te vinden op de website van RIONED.