Dialoogtafel Noordoost over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

Op 19 mei vond bij WLN de eerste regionale dialoogtafel over de ‘Toekomst van ons drinkwater’ plaats. De directeuren van de drinkwaterbedrijven die in Noordoost-Nederland actief zijn, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater en Vitens, gingen met verschillende stakeholders in gesprek over de uitdagingen die zij tegenkomen in de praktijk.

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan
De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Door vervuiling verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Door het organiseren van drie regionale dialoogtafels vraagt Vewin, samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven, aandacht voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’.

Regionale dialoogtafels
Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, omgevingsfactoren en typen bronnen voor drinkwater kennen regionale verschillen. Daarom gaan de directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio’s Noordoost, West en Zuid, de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Dit doen zij aan de hand van concrete actuele casussen en projecten waarbij aandacht is voor de mogelijke bouwstenen en succesfactoren voor de toekomst.

Meer lezen over de dialoogtafel Noordoost?