Eerste VEI missie WLN: St Eustatius

Als partner van VEI heeft WLN deelgenomen aan een missie op St. Eustatius. Tijdens deze missie is door Jeroen van Nuil van WLN een monitoringsprogramma drinkwater en een Legionella risicoanalyse voor het waterbedrijf van dit Caribische eiland opgesteld.

VEI
VEI is een samenwerkingsverband van internationale en regionale partners met als missie en visie om door algemene toegang tot drinkwater de economische en sociale ontwikkeling van een regio te bevorderen. WLN is een van de Nederlandse partners in dit samenwerkingsverband.

STUCO
St. Eustatius is een klein eiland (ter grootte van Schiermonnikoog) in het Caribisch gebied. Het eiland heeft circa 3000 inwoners. Op St. Eustatius wordt door STUCO (Statia Utility Company N.V.), het elektriciteit en waterbedrijf van St Eustatius, drinkwater gedistribueerd aan circa 750 klanten. Hiervoor is een distributienet aangelegd waarvan het aantal aansluitingen sterk groeiend is. Naast de aansluitingen wordt circa 20% van de inwoners voorzien van drinkwater middels tankwagens.

Kwaliteit en Capaciteit Document
Sinds 2016 is de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES van kracht. Deze wet bevat taken, eisen en verplichtingen voor water- en elektriciteitsbedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De wet schrijft onder meer voor dat STUCO moet voorzien in een KCD (Kwaliteit en Capaciteit Document). Een KCD bevat een beschrijving van het bedrijf, de organisatie en de techniek. Hierbij hoort onder meer een semi lange termijn plan. Ook dienen de knelpunten inzichtelijk gemaakt te worden aan de hand van een risico inventarisatie. STUCO beschikt momenteel over een basis KCD. Deze moet op verzoek van de handhaver IL&T aangepast worden.

Monitoringsprogramma drinkwater en Legionella risicoanalyse
Tijdens de VEI misse van 18 tot 22 november op St. Eustatius hebben Jeroen van Nuil, teamleider chemie van WLN, en een drietal medewerkers van Evides Waterbedrijf gewerkt aan de aanpassing van het KDC. Jeroen heeft, met hulp van een collega van Evides, een Legionella risicoanalyse en beheersplan opgesteld, samen met een spoelprogramma, meldprocedure en andere instructies in dit verband. In samenwerking met een laboratorium op Sint Maarten heeft hij ook een monitoringsprogramma drinkwater en een daaruit voorvloeiend meetprogramma opgesteld.

Wilt u meer weten over de VEI missie naar St. Eustatius?
Neem contact op met Jeroen van Nuil.
06-224 64 248