Internationale prijs voor snelle E. coli test

Voor de ontwikkeling en implementatie van de snelle RT-PCR test voor E. coli hebben de Nederlandse drinkwaterlaboratoria de Mülheim Water Award 2020 ontvangen. Met deze test kan de aanwezigheid van E. coli al binnen vier uur worden aangetoond. Dit levert gezondheidskundig en economisch voordeel op. De innovatieve test, gebaseerd op genetisch materiaal, betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek.

Mülheim Water Award 2020
Tijdens het Mülheim Water Analysis Seminar (MWAS 2020) op 16 September 2020 is de Mülheim Water Award 2020 uitgereikt voor het project “Rapid test for Escherichia coli in drinking water: development, validation and regulatory approval” van de Nederlandse drinkwaterlaboratoria. De jury was unaniem in zijn beslissing.

Omslag in microbiologisch wateronderzoek
In het project hebben de Nederlandse drinkwaterlaboratoria, als eersten ter wereld, een PCR methode ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee E. coli in drinkwater binnen vier uur, met een detectiegrens van één bacterie per honderd milliliter, kan worden aangetoond. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de tot nu gebruikte kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt. De snelle test, gebaseerd op genetisch materiaal, betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek.

Gezondheidskundig en economisch voordeel
Drinkwaterbedrijven hebben baat bij een snellere uitslag, omdat de levering van drinkwater dan eerder kan worden hervat als blijkt dat het water veilig is voor consumptie. Ook wordt het risico op ziekte verlaagd. De snelle methode levert daarom zowel een gezondheidskundig als economisch voordeel op.

Wettelijke erkenning
De RT-PCR methode voor E. coli is vijftien jaar geleden ontwikkeld en is in samenwerking met andere waterlaboratoria verder geoptimaliseerd en gevalideerd. Sinds 23 april 2018 staat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe dat de RT-PCR methode toegepast wordt als alternatieve methode voor een eerste controle van een (drink)watermonster op E. coli.

Enterokokken
Voor de andere indicator voor fecale verontreiniging, enterokokken, wordt een vergelijkbaar implementatietraject doorlopen om ook hier wettelijke erkenning voor te verkrijgen, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het toepassen van de RT-PCR methode voor E. coli of enterokokken in uw situatie?
Neem contact op met Gerhard Wubbels.
06-204 12 578