Klimaatbestendig rioolbeheer met sensortechnologie

‘Data gestuurd rioolbeheer’ (DGR) biedt de mogelijkheid om op basis van continue metingen de hydraulische capaciteit van gemengde rioolstelsels optimaal te benutten. In opdracht van de gemeente Groningen voert WLN momenteel een praktijkproef met deze aanpak uit voor bedrijventerrein Euvelgunne. Bij hevige neerslag wordt het sterk verdunde rioolwater gecontroleerd overgestort op het Winschoterdiep, waardoor overstortingen elders in de stad worden verminderd of voorkomen.

Overlast door hevige neerslag
Hoewel steeds meer regenwater apart wordt ingezameld via regenwaterriolen, wordt een groot deel van het regenwater in de bebouwde omgeving nog ingezameld via gemengde rioolstelsels. Bij hevige neerslag worden deze rioolstelsels zwaar belast, met in sommige gevallen overstortingen van rioolwater en wateroverlast als gevolg. Deze negatieve gevolgen kunnen mogelijk worden tegengegaan door, op basis van metingen in het riool, op specifieke locaties bewust verdund rioolwater over te storten op minder gevoelig oppervlaktewater. Deze aanpak wordt ‘data gestuurd rioolbeheer’ (DGR) genoemd.

Geen uitbreiding rioolvoorzieningen
Voordeel van DGR is dat uitbreidingen van rioolvoorzieningen en zuiveringen soms achterwege kunnen blijven. Daarnaast kunnen overstortingen op kwetsbaarder oppervlaktewater worden tegengegaan wat gunstig is voor de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Ook heeft minder aanvoer van sterk verdund rioolwater een positieve invloed op de zuiveringsprestaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI).

Praktijkproef Euvelgunne
Momenteel onderzoekt WLN de winst van DGR voor bedrijventerrein Euvelgunne en de binnenstad van Groningen. De praktijkproef wordt, in samenwerking met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de ondernemersvereniging (VBZO), uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen.

Gecontroleerde overstort op Winschoterdiep
De afvoer van het rioolwater van Euvelgunne wordt gestuurd op basis van online metingen met sensortechnologie. Tijdens perioden met hevige neerslag wordt het sterk met regenwater verdunde rioolwater van Euvelgunne tijdelijk niet afgevoerd richting de zuivering (RWZI Garmerwolde), maar gecontroleerd overgestort op het Winschoterdiep.

Toepasbaar voor bedrijventerreinen
Hoewel het onderzoek bij Euvelgunne nog loopt zijn de behaalde resultaten gunstig. DGR lijkt voordelen te bieden voor bedrijventerreinen met gemengde rioolstelsels en waar ruim oppervlaktewater in de buurt is.

Meer weten over data gestuurd rioolbeheer?
Neem contact op met Astrid Mous.
06 514 150 52