Lagere energiekosten èn een goede zwemwaterkwaliteit

Besparen op de energiekosten van de circulatiepomp èn een goede zwemwaterkwaliteit. Uit het project ‘Slim Zwembad’ bij zwembad De Kalkwijck in Hoogezand blijkt dat dit kan. Een nieuwe kans om een kostenpost van uw zwembad te verlagen, wanneer de nieuwe zwemwater regelgeving in werking treedt?

‘Slim Zwembad’
Bij zwembad De Kalkwijck in Hoogezand voerde WLN het afgelopen half jaar de monitoring uit tijdens het project ‘Slim Zwembad’. Dit project is een samenwerking van Sportcentrum de Kalkwijck, ACS – Connected Buildings en WLN, met ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), met als doel om energie te besparen bij zwembaden.

Inspelen op nieuwe regelgeving
De nieuwe voorgenomen regelgeving zwemwater maakt het mogelijk om van de huidige voorgeschreven eisen af te wijken, mits het zwemwater aan de nieuwe waterkwaliteitseisen voldoet. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de efficiency van de zuivering te verhogen.

Opzet project
Eerst hebben we gedurende ruim een maand een nul onderzoek uitgevoerd. Vervolgens is het rondpompdebiet (de turnover) steeds in stapjes verlaagd. Gedurende deze testperiode van circa vier maanden hebben we de zwemwaterkwaliteit twee wekelijks gemonitord op de parameters in de voorgenomen zwemwater regelgeving. De uiteindelijke bedoeling is dat het rondpompdebiet wordt geregeld op basis van de badbelasting.

Besparing op energiekosten
Uit het onderzoek bij zwembad De Kalkwijck blijkt dat er kan worden bespaard op het energieverbruik van de circulatiepomp, zonder dat dit van grote invloed is op de zwemwaterkwaliteit. Dit biedt kansen om te besparen op energiekosten, wanneer de nieuwe zwemwater regelgeving in werking treedt.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Harm de Kleine.
06-215 30 471