Maatregelen WLN in verband met Coronavirus

Gezien de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft WLN een aantal preventieve maatregelen getroffen om de continuïteit van de werkzaamheden binnen WLN zoveel mogelijk te waarborgen. Dit mede gelet op de vitale functie van WLN als geaccrediteerd drinkwaterlaboratorium voor Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater.

• Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen en landelijke maatregelen.

• Wij willen graag op de hoogte gesteld worden van bevestigde Coronabesmetting(en) bij klanten van WLN. Wilt u dit via het contactformulier op de website aan ons doorgeven?

• Tot nader order zullen onze medewerkers hoofdzakelijk vanuit huis werken. U kunt ze nog steeds bereiken via de u reeds bekende contactgegevens. Dit kan invloed hebben op onze bereikbaarheid, wij vragen hiervoor uw begrip.

• Ons laboratorium werkt met minimale bezetting in ploegendienst, om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

• Onze monsternemers borgen dagelijks de waterkwaliteit van de twee waterbedrijven (WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen) en andere klanten waarvoor waterkwaliteit cruciaal is. Zij zullen hun werkzaamheden verrichten conform de landelijk geldende maatregelen. Mochten de monsternemers een situatie als onveilig beoordelen dan zullen ze de werkzaamheden niet uitvoeren.

• We doen er alles aan om onze dienstverlening naar al onze klanten te continueren. Bij extreme overmacht zal de prioriteit van onze dienstverlening liggen bij de drinkwaterbedrijven.

• Wij kunnen onze contractuele levertijd van maximaal 10 dagen niet garanderen. Dit geldt ook voor de met u individueel gemaakte afspraken omtrent de levertijden.

• We hebben een crisisteam in het leven geroepen. Dit team heeft dagelijks contact en zal nieuwe maatregelen of berichtgeving delen via de website.

• De genomen maatregelen gelden tot nader order.

Uiteraard houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte via onze website of andere media kanalen. Loopt u desondanks tegen een dilemma aan dan vragen wij u gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Wij bedanken u voor uw begrip in deze voor ons allemaal, ongewone situatie.