Mijlpaal voor RT-PCR methode E.coli

Op 12 december 2019 is formeel toestemming gegeven om de RT-PCR methode voor E.coli als alternatief te gebruiken voor de wettelijke kweekmethode. Deze formele toestemming is een kroon op de ontwikkeling van de RT-PCR methode voor E.coli, waarvoor de basis al circa 15 jaar geleden is gelegd door WLN. Met de RT-PCR methode kan al binnen vier uur zekerheid worden gekregen over de afwezigheid van E.coli in een watermonster. Op mondiaal niveau is het een mijlpaal in de ontwikkeling van moleculaire methoden voor de bewaking van de microbiologische kwaliteit van drinkwater.

Afwezigheid E.coli binnen vier uur formeel bekend
Het ILT heeft op 12 december formeel toestemming gegeven om de RT-PCR methode voor E.coli, onder voorwaarde, als alternatief te gebruiken voor de wettelijke kweekmethode. Deze voorwaarde houdt in dat, wanneer de aanwezigheid van E.coli wordt aangetoond met de RT-PCR methode, er een bevestiging plaats moet vinden met de wettelijk voorgeschreven kweekmethode. Echter, wanneer er geen E.coli wordt aangetoond met de RT-PCR methode mag direct worden geconcludeerd dat het watermonster voldoet aan de wettelijke norm voor E.coli. Met de RT-PCR methode is deze uitslag al binnen vier uur bekend. Dit biedt grote voordelen voor de drinkwatersector, maar ook voor bedrijven waarbij water van drinkwaterkwaliteit een vereiste is.

Ontwikkeling RT-PCR E.coli gestart bij WLN
De RT-PCR methode is gebaseerd op het vaststellen van RNA in drinkwatermonsters. Deze methode is gevoeliger dan de wettelijk voorgeschreven kweekmethode. De basis voor de RT-PCR methode voor E.coli is al circa 15 jaar geleden gelegd door WLN. In de afgelopen jaren is er, samen met de andere drinkwaterlaboratoria, aan gewerkt om deze methode landelijk te valideren en te implementeren.

Mijlpaal op mondiaal niveau
Op mondiaal niveau is de formele wettelijke verankering van de RT-PCR methode een mijlpaal in de ontwikkeling van moleculaire methoden voor de bewaking van de microbiologische kwaliteit van drinkwater. Door ILT zijn al stappen gezet om de RT-PCR methode voor E.coli ook in de Nederlandse en Europese wetgeving vast te leggen. De formele goedkeuring geeft WLN energie en vertrouwen om de RT-PCR methoden voor enterokokken en coliformen snel te ontwikkelen, valideren en implementeren.

Wilt u meer weten over de RT-PCR methode?
Neem contact op met Gerhard Wubbels.
06-204 12 578