MVO-certificaat WLN

Tijdens het Koplopersymposium dat op 28 november is gehouden in de Nieuwe Kolk in Assen mocht WLN het MVO-certificaat van de MVO-Alliantie Noord-Nederland in ontvangst nemen. Door de deelname aan Koploperproject staat duurzaam ondernemen bij WLN weer vast op de agenda.

Koploperproject
Het Koplopersymposium in De Nieuwe Kolk in Assen vormde de feestelijke afsluiting van het Koploperproject toekomstbestendig ondernemen, waaraan WLN heeft deelgenomen in een groep van negen andere bedrijven uit Assen en omgeving. In het project gaan bedrijven en organisaties, onder leiding van Dyzzion, gedurende een klein jaar praktisch aan de slag om duurzaam ondernemen op een structurele manier aan te pakken. De deelnemers krijgen deskundige begeleiding en leren veel van elkaar door bij elkaar op bezoek te gaan en ideeën en plannen met elkaar uit te wisselen. Door mee te doen aan het Koploperproject staat duurzaam ondernemen weer vast op de agenda bij WLN en is het een belangrijk aspect in de strategische plannen van WLN.

MVO-certificaat
Alle deelnemers aan het Koploperproject kregen een certificaat van deelname. Een aantal bedrijven, waaronder WLN, ontving bovendien het MVO-certificaat van de MVO-Alliantie Noord-Nederland. Met dit certificaat laat WLN zien actief bezig te zijn met het ontwikkelen van WLN als duurzaam bedrijf en wat we op dit gebied al doen.