Niet-prioritair: let ook op legionella preventie

Ook bedrijven en instellingen die niet onder het specifieke toezicht vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten bij de versoepeling van de coronamaatregelen letten op legionellabeheer. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) in antwoord op Kamervragen van Corrie van Brenk (50Plus). Ze stuurde de antwoordbrief op 18 mei.

Begin mei heeft de ILT de instellingen geïnformeerd over welke stappen genomen moeten worden wanneer instellingen/bedrijven, na de beperkende coronamaatregelen, weer worden opgestart of weer terugkomen in een normale bedrijfsvoering. Een van de aanbevelingen om het legionellabeheer op orde te brengen, was om watermonsters te nemen voordat de voorziening wordt opgestart.

Prioritaire instellingen
De ILT gaat nadat een versoepeling van de coronamaatregelen voor de zogeheten prioritaire instellingen een feit is, controleren of de risico’s zijn beperkt. Prioritaire instellingen zijn locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten. Het gaat dan o.a. om inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens en truckstops, benzinestations, wegrestaurants en dergelijke met douchefaciliteiten.

Legionellapreventie verplicht
Veel prioritaire instellingen konden door de coronamaatregelen hun legionellabeheer niet optimaal uitvoeren of zijn (deels) gesloten geweest. Drinkwater in installaties heeft daarom soms lange tijd stil gestaan. Daarmee nam het risico op groei van legionellabacteriën toe. De prioritaire instellingen zijn verplicht aan legionellapreventie te doen en de ILT houdt daar toezicht op.

Niet-prioritaire instellingen
Daarnaast is er een grote groep bedrijven en instellingen die niet onder dit specifieke toezicht vallen: de niet-prioritaire instellingen. Ook deze instellingen, zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten letten op legionellabeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeert deze groep met tips om de kans op legionella te verminderen. ‘Op 7 mei zijn deze via social media op de diverse kanalen van het ministerie verspreid’, schrijft de minister in haar antwoord op de Kamervragen. ‘Met name gemeenten hebben deze op grote schaal gedeeld via hun eigen kanalen. De drinkwaterbedrijven communiceren aan het einde van iedere zomervakantie over legionellarisico’s en geven hun klanten instructie om de leidingen door te spoelen. Dat doen ze nu weer en toegezegd is om hier in de komende periode extra op in te zetten.’

Eigen verantwoordelijkheid
Het 50Plus-Kamerlid Van Brenk vroeg de minister ook of er bij het versoepelen van de coronamaatregelen rekening wordt gehouden met risico’s op legionellabesmetting, en of de minister bereid is dit als vast punt in de overwegingen mee te nemen. Daarop antwoordde de minister resoluut: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren en exploitanten van de locaties om het risico op legionellabesmetting te beheersen, juist ook op het moment dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Hierover is inmiddels al veel gecommuniceerd en die communicatie zal worden voortgezet.’

(Bron: Waterforum)