Nieuwe drinkwaterfabriek Beilen geopend

Met een druk op een rode knop hebben directeur Vivienne Frankot van WMD Drinkwater en directeur Jelle Hannema van Vitens op 1 november de nieuwe drinkwaterfabriek van WMD in Beilen in werking gesteld. Binnenkort krijgen klanten van WMD rondom Beilen en klanten van Vitens rondom Appelscha drinkwater uit deze nieuwe fabriek.

 

Intensieve samenwerking WMD en WLN
Voor het bereiken van deze mijlpaal hebben medewerkers van WMD en WLN intensief samengewerkt bij het in bedrijf nemen van de drinkwaterzuivering. Om het opstarten van de processen nauwlettend in de gaten te houden is de waterkwaliteit in de zuivering continu gemonitord. Hiervoor zijn talloze watermonsters genomen en door het laboratorium van WLN geanalyseerd. Met de resultaten hiervan konden de technologen van WLN en hun collega’s van WMD de processen goed inregelen.

Berichten in de media
De opening van deze moderne drinkwaterfabriek is niet onopgemerkt gebleven in de media. Verschillende nieuwsbronnen hebben hiervan uitgebreid verslag gedaan. Voor meer informatie over deze ontwikkeling kun je terecht op de website van WMD Drinkwater.

RTV Drenthe:
Nieuwe waterfabriek in Beilen maakt zachter water

H2O online:
WMD neemt zelf ontwikkelde waterfabriek in Beilen in gebruik

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Nieuwe Ooststellingwerver:
Waarom 30.000 Friese huishoudens drinkwater uit Drenthe krijgen