Nieuwe richtlijn (NTA) voor non-target screening organische stoffen in water

NEN heeft een nieuwe richtlijn (NTA) voor non-target screening voor organische stoffen in water gepubliceerd. WLN heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijn. Met non-target screening kunnen chemische stoffen boven een drempelwaarde zo compleet mogelijk in beeld worden gebracht. Het risico dat nieuwe stoffen niet opgemerkt worden kan hiermee beter worden afgedekt. Met de richtlijn wordt het risico op valse aanwezigheid van een bepaalde stof, maar ook de schijnzekerheid van afwezigheid hiervan beperkt.

NTA 8033
NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) heeft de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8033 voor non-target screening gepubliceerd. Door een samenwerking van overheden, laboratoria, leveranciers en het bedrijfsleven is een nieuwe richtlijn tot stand gekomen die zich focust op de screening van organische stoffen in water met chromatografie en massaspectrometrie. WLN heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze NTA en eveneens de voorzitter geleverd voor het ontwikkelproject.

Non-target screening
Wereldwijd neemt de productie van stoffen in hoeveelheden en aantallen steeds verder toe. Een deel van die stoffen, zowel bekende als onbekende, komt uiteindelijk in het milieu terecht. Monitoring en beoordeling van de bijbehorende risico’s van elke afzonderlijke stof is niet uitvoerbaar. Door middel van non-target screening kunnen chemische stoffen in water boven een drempelwaarde zo compleet mogelijk in beeld gebracht worden. De hoeveelheid aan antropogene stoffen, naast de natuurlijke stoffen, worden kwalitatief in beeld gebracht en daarmee kan het risico dat nieuwe stoffen niet opgemerkt worden beter worden afgedekt. Voor deze screening kunnen diverse (complementaire) analytische methoden worden gebruikt zoals GC-MS en LC-HRMS.

Doel van de NTA
Het doel van NTA 8033 is om minimumvoorwaarden te beschrijven voor het uitvoeren, valideren en borgen van non-target en suspect screening door middel van chromatografische scheidingstechnieken gevolgd door massaspectrometrie. Het risico op valse aanwezigheid (vals-positief resultaat) wordt hierdoor beperkt, maar ook de schijnzekerheid van afwezigheid van een bepaalde stof (vals-negatief resultaat). Dit moet ertoe leiden dat binnen bepaalde marges dezelfde kwaliteit wordt geboden door laboratoria die deze richtlijn toepassen en dat de onderlinge resultaten zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn. Deze richtlijn geeft hiermee een toereikend referentiekader om dit type onderzoek te kunnen accrediteren.

Meer weten over non-target screening door WLN?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159