Onderzoeksproject REGAIN klaar voor de start!

Drie testopstellingen met elk een eigen zuiveringstechniek staan klaar voor gebruik. Deze drie methodes staan centraal binnen onderzoeksproject REGAIN, met als ultiem doel: medicijnresten zodanig uit gezuiverd afvalwater verwijderen dat dit extra gezuiverde water ingezet kan worden als bron voor industriewater.

Op 20 oktober jl. zijn op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde officieel drie zuiveringstechnieken gepresenteerd. Gedurende het komende anderhalf jaar wordt onderzocht welke methode het meest geschikt is voor het verwijderen van medicijnresten uit gezuiverd afvalwater. En op welke wijze dit extra gezuiverde afvalwater vervolgens ingezet kan worden als bron voor industriewater. Deze testen maken deel uit van het driejarige onderzoeksproject REGAIN, een samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest, WLN, het kennisinstituut CEW en North Water (industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater).

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf trapt de REGAIN bijeenkomst af

Tafelgasten v.l.n.r. Jooske Haije, Hilde Prummel, Julia Finkielsztajn, Mark Schaap en Gerben Huisman

Onderzoek naar drie technologieën

Binnen REGAIN, wat staat voor REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes, worden drie verschillende technieken getest om medicijnresten effectief en efficiënt te verwijderen: biologisch actieve koolfiltratie (BODAC), Capillaire Nanofiltratie en Constructed Wetlands. BODAC maakt gebruik van actieve kool met een biofilmlaagje voor zuivering, waarbij medicijnresten worden verwijderd door de toevoeging van zuurstof. Deze methode is duurzaam omdat de kool langdurig effectief is. Capillaire nanofiltratie is een filtratietechniek waarbij membranen worden ingezet om medicijnresten tegen te houden, waardoor de stoffen geconcentreerd worden. Bij deze methode wordt zo minimaal mogelijk gebruik gemaakt van chemicaliën bij de reiniging. Constructed Wetlands is een innovatieve, natuurlijke vorm van zuivering met behulp van rietplanten. Om de efficiëntie te verbeteren worden absorberende korrels aan de bodem toegevoegd, die bedekt worden met een biomassa laag die medicijnresten afbreekt. Hier wordt actief lucht aan toegevoegd.

Van restproduct naar grondstof

Met REGAIN werken we aan een circulaire oplossing om de waterkwaliteit te verbeteren, waterschaarste te beperken en duurzame groei van de industrie te bevorderen. Het verwijderen van medicijnresten uit gezuiverd afvalwater draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Maar liefst 90% van de medicijnresten belandt via het toilet in ons rioolwater. Een hoeveelheid die toeneemt door een stijgend medicijngebruik en een hogere levensverwachting. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en daarmee het leven in de Waddenzee.

Maar ook de vanzelfsprekende beschikbaarheid van zoet water staat onder toenemende druk. Meer verbruik per persoon, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen doen de watervraag stijgen. Tegelijkertijd zorgen klimaatveranderingen, waaronder ook de hete droge zomers, voor een toenemende waterschaarste. Door anders met water om te gaan, alternatieven op basis van oppervlaktewater te bieden aan de industrie en mogelijk straks ook extra gezuiverd afvalwater als bron te gebruiken, behouden we de drinkwaterbronnen voor drinkwater maar blijft ook water beschikbaar voor industriële toepassingen.

Samenwerking voor een circulaire inzet van water is noodzakelijk

Een circulaire inzet van water vereist samenwerking en het overstijgen van individuele grenzen. Dit gezamenlijke project van Waterschap Noorderzijlvest, WLN, CEW en North Water, onderzoekt in hoeverre een gecombineerde oplossing voor zowel waterschaarste als waterkwaliteit haalbaar is. De zuiveringstechnieken worden getest op het zuiveringsterrein van Waterschap Noorderzijlvest in Garmerwolde, dat vanwege de aanwezigheid van zowel de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap als de industriewaterzuivering van North Water een geschikte locatie is. REGAIN wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waddenfonds, Eemsdelta Green en Nationaal Programma Groningen. Aan het einde van dit project is duidelijk of de geteste zuiveringstechnieken toegepast kunnen worden met uitrol in de vorm van een extra zuiveringsinstallatie.