Onderzoeksresultaten waterketen Noord-Nederland online

De onderzoeksresultaten van de Vereniging Waterketen Onderzoek Noord (WON) zijn online beschikbaar op de website www.waterketenonderzoeknoord.nl.
De rapporten zijn voor geïnteresseerden als PDF document te downloaden.

WON
In de Vereniging Waterketen Onderzoek Noord (WON) slaan de waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s en de drinkwaterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen de handen ineen om hun onderzoeksactiviteiten in de waterketen te bundelen. De coördinatie van de samenwerking is neergelegd bij WLN.

Eigen website
Om de resultaten van het onderzoek voor alle geïnteresseerden beschikbaar te maken is onlangs de website www.waterketenonderzoeknoord.nl gelanceerd. Op deze website publiceert de WON vanaf heden haar onderzoeksrapporten. De rapportages zijn als PDF document te downloaden.

Website Waterketen Onderzoek Noord

“Door verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen ontstaat creativiteit die zowel inhoudelijk als collegiaal vruchten afwerpt.”

Onderzoek binnen de WON
De WON anticipeert op kennisvragen van de waterschappen en drinkwaterbedrijven. De belangrijkste onderzoekslijnen zijn:
• Emerging substances
• Innovatieve monitoring
• Duurzame zuiveringsconcepten
• Waterbeschikbaarheid

Wetsus
Daarnaast participeert de WON in vier onderzoeksthema’s bij het watertechnologisch onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden.
Deze thema’s zijn:
• Source Seperated Sanitation
• Genomic based water quality
• Advanced water treatment
• Soil

Meer weten over de WON?
Neem contact op met Ruud Vollenbroek.
+31 621711135