Peter van der Maas lector Van Hall Larenstein

Op vrijdagmiddag 1 november wordt dr. ir. Peter van der Maas van WLN geïnaugureerd als lector Duurzame watersystemen bij hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Het lectoraat wordt ondersteund door WLN en CEW.

In het lectoraat Duurzame Watersystemen van hogeschool Van Hall Larenstein werken docenten, onderzoekers en studenten aan het ontwikkelen en delen van praktisch toepasbare kennis en innovaties. Kennis en innovaties die bijdragen aan het beschikbaar houden van schoon en voldoende zoetwater.

Programma
Tijdens deze middag wordt vanuit verschillende invalshoeken gesproken over duurzame watersystemen. De uitgebreide uitnodiging inclusief programma vindt u hier.

Aanmelden
U kunt zich t/m maandag 28 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.