Pilot capillaire nanofiltratie voor zuiveren grondwater

WMD is een pilotproject gestart voor onderzoek van capillaire nanofiltratie (capNF) als technologie voor het verwijderen van verontreinigingen uit het grondwater van winning Noordbargeres. Eerder toonden testen op labschaal een hoge verwijdering aan van nikkel-/ijzerverbindingen met ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA). Als partner van WMD is WLN betrokken bij dit pilotproject. Het onderzoek loopt van november 2021 tot de zomer van 2022.

Actiefkoolfiltratie
Sinds 1937 wint WMD op de locatie Noordbargeres grondwater voor de drinkwatervoorziening in Emmen en omgeving. Door de industriële ontwikkeling in het gebied en het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt WMD steeds meer stoffen tegen die het grondwater vervuilen.

Om vervuilende stoffen uit het grondwater van Noordbargeres te verwijderen startte WMD in november 2020 met de uitbreiding van de zuivering met een volstroom actiefkoolfilterinstallatie. Deze actiefkoolfilters vormen een robuuste barrière tegen diverse bestaande en mogelijk toekomstige verontreinigingen in het grondwater.

Capillaire nanofiltratie
In het voorjaar van 2021 ontdekte WMD een nieuwe stof in het grondwater die niet wordt verwijderd door de actiefkoolfilters: ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA). Deze stof werd vroeger onder meer gebruikt door melkfabrieken, maar komt ook voor in schoonmaakmiddelen.

Uit experimenten op labschaal blijkt de capillaire nanofiltratietechniek (capNF) van NX Filtration EDTA voor 99 procent te verwijderen. Daarom gaat WMD deze technologie nu testen op pilotschaal, samen met NX Filtration en WLN. De test wordt uitgevoerd door NX Filtration’s grootschalige ‘Mexpert’ pilot-systeem direct op een anaerobe ruwwaterbron aan te sluiten en loopt van november 2021 tot de zomer van 2022.

Voordelen capNF
Een voordeel van capNF ten opzichte van omgekeerde osmose (RO) is dat de capillaire rietjes eenvoudiger te reinigen zijn in vergelijking met membranen in een RO-installatie. Ook blijven bij capNF de gewenste mineralen in het water aanwezig en wordt het bicarbonaat gehalte en de pH van het permeaat minimaal verlaagd. Hierdoor is het de verwachting dat het geproduceerde water zonder negatieve gevolgen weer bijgemengd kan worden aan de totale ruwwaterstroom om deze vervolgens te behandelen in de bestaande drinkwaterzuivering.

Ook verwijdering nikkel en ijzer
In de praktijk blijkt het EDTA-molecuul in de desbetreffende bron van winning Noordbargeres ook nikkel en ijzer aan zich te binden. Omdat de verwachting is dat capNF deze verbinding in zijn geheel tegenhoudt, slaat WMD met deze techniek twee vliegen in één klap.

Lees meer over de test op Waterforum.net

Meer weten over capillaire nanofiltratie?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121