Platform Biofilm & Sensoren: Sensorvalidatie voor betrouwbare online detectie van biofilms

Pathogene biofilms veroorzaken enorme economische schade en brengen de volksgezondheid in gevaar. Het platform Biofilm & Sensoren is een samenwerkingsverband van technologiebedrijven en eindgebruikers uit verschillende sectoren met als doel een betrouwbaar systeem voor early warning op basis van online en realtime monitoring van biofilms. WLN is als lid en programma manager betrokken bij het platform.

Schade en gevaar volksgezondheid
Pathogene biofilms veroorzaken jaarlijks enorme economische schade in industriële omgevingen. Ze brengen de volksgezondheid en het voortbestaan van bedrijven (ziekenhuizen, voedingsmiddelenindustrie, zwembaden et cetera) in gevaar. Biofilm in de energie-industrie resulteert in biologisch corrosie van metalen apparatuur, vermindering van warmteoverdracht in warmtewisselaars en verhoogde wrijving die de doorstroming van water bemoeilijkt.

Trage arbeidsintensieve methoden
Bij veel industriële toepassingen vertrouwen operators voornamelijk op conventionele microbiologische offline detectiemethoden. Hoewel deze methoden zeer nauwkeurige gegevens kunnen opleveren, zijn ze tamelijk traag en meestal arbeidsintensief. Continue online monitoring voor controle van de groei van biofilm heeft daarom grote voordelen, mits de metingen betrouwbaar zijn.

Ontwikkelen snelle methode preventie en bestrijding
Het doel van het platform Biofilm & Sensoren is het ontwikkelen van een uniforme methode voor een snelle, betrouwbare en nauwkeurige preventie en bestrijding van biofilms. Om dit doel te bereiken, zullen verschillende biofilmmonitorsensoren, die verschillende meetprincipes gebruiken, worden beoordeeld en vergeleken met conventionele offline methoden (standaard microbiologische analyses, telling van bacteriële levensvatbaarheid). WLN is hierbij betrokken als deelnemer in het platform en als programma manager.

Platform Biofilm & Sensoren
Het platform Biofilm & Sensoren is opgericht door het CEW en het lectoraat Sustainable Water Systems, van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het is een samenwerkingsverband van technologiebedrijven en eindgebruikers uit verschillende sectoren. Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie over het platform? Kijk dan op de website van CEW of neem direct contact op met Länk Vaessen, business developer CEW, via l.vaessen@cew.nl.

Meer weten over het onderzoek dat WLN doet naar biofilms?
Neem contact op met Gerhard Wubbels.
06-204 12 578