Privacy statement WLN

Zoals veel organisaties hebben ook wij de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG. Het privacy statement van WLN kunt u vinden op deze website.

AVG
Zoals u weet is 25 mei 2018 de nieuwe wet ”Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht gegaan. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.
De AVG zorgt onder meer voor:
•Versterking en uitbreiding van privacy-rechten;
•Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
•Het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, wijzigen, vergeten, over te dragen en informatie;
•Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Privacy statement WLN
Ook WLN heeft waar nodig de noodzakelijke maatregelen getroffen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig.