Protocol “Opsporing loden leidingen”

Loden waterleidingen in huis? Laat ze vervangen!
Woont u in een huis dat gebouwd is voor 1960? Dan bestaat de kans dat er in huis of in de schuur loden waterleidingen aanwezig zijn. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen. Daarbij heeft de keukenkraan en de leiding richting de keukenkraan de hoogste prioriteit. Water uit de douche gebruikt u namelijk doorgaans niet voor consumptie.

Woont u in een huurhuis? Dan is het de taak van de verhuurder om de loden leidingen te vervangen. Bent u zelf eigenaar? Dan kunt u ze het beste laten vervangen door een erkend installateur.

Opsporing loden leidingen
Ziet u bij de watermeter géén lood, maar twijfelt u of er elders in huis nog een loden leiding zit? Dan is het mogelijk om het water uit uw kraan te laten testen door WLN. WLN biedt particulieren die klant zijn bij Waterbedrijf Groningen of WMD Drinkwater de mogelijk om zelf een drinkwatermonster te nemen en te laten analyseren door WLN.

In overleg met onder andere de gezamenlijke drinkwaterbedrijven heeft de overheid onlangs een voorlopig bemonsteringsprotocol vastgesteld voor de bemonstering van lood in drinkwater. Het protocol heeft als uitgangspunt, het opsporen van loden leidingen in woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven).

Lees meer meer over de opsporing van loden leidingen.