Succesvolle introductie Remon Oxidator

Remon Oxidator waterzuivering glastuinbouw
Eind 2017 schreven we er al over: de lijst met erkende waterzuiveringen voor de glastuinbouw werd uitgebreid met de Remon Oxidator. Deze uitbreiding kwam tot stand op basis van onderzoek door het CEW in samenwerking met WLN.

Onlangs liet Remon weten dat het nieuwe systeem inmiddels al ruim 100 keer is verkocht. Een mooi voorbeeld van wat onderzoek door het CEW en WLN kan betekenen voor technologieontwikkelaars als Remon Waterbehandeling.

Met het onderzoek is aangetoond dat de Remon Oxidator ruimschoots voldoet aan de nieuwe wettelijke normen voor het zuiveren van spuiwater uit de glastuinbouw. Op basis van het door WLN opgestelde rapport werd het nieuwe systeem goedgekeurd en op de BZG-lijst met erkende zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw geplaatst. Hiermee heeft Remon Waterbehandeling een erkend, nieuw en succesvol waterzuiveringssysteem op de markt kunnen brengen.