Veel betrokkenheid en de wil om echt te gaan doen!

Zo is de ‘NEN Water Challenge 2030’, die maandag 19 november 2018 plaatsvond, samen te vatten.

Verschillende partijen gingen met elkaar in gesprek over toekomstige uitdagingen voor de waterwereld. De aanwezigen lieten aan de vijf thematafels zien dat men echt bereid is aan de slag te gaan en keuzes te maken. Het liefst met concrete zaken, zoals pilots en showcases voor de volgende thema’s:
– Waterkwaliteit
– Drijvend bouwen
– Energie en grondstoffen uit water
– Gegevensuitwisseling
– Klimaatadaptatie

Hilde Prummel, directeur van WLN, was een van de vijf thematafel begeleiders. “Aan tafel voerden de interessante deelnemers van de bijeenkomst een goede discussie”, vertelt Prummel. Hierbij geïnspireerd door Reinier van den Berg die de impact van klimaatverandering goed in kaart bracht.

In zijn presentatie toonde Van den Berg (meteoroloog en oprichter van PyrOil) met harde onderzoeksdata aan dat het nu al vijf over twaalf is als het gaat om het borgen van voldoende drinkwater en bescherming tegen het water. Maar volgens hem is het met lef en visie nog steeds mogelijk om de tijd terug te draaien.

Eén van de uitkomsten van de gesprekken is dat vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat de betrokken partijen echt meer verbinding moeten maken én daadwerkelijk moeten samenwerken om de uitdagingen goed en efficiënt aan te pakken.

In de komende periode zal NEN de uitkomsten van deze dag verwerken en kijken welke acties nodig zijn voor de verschillende thema’s.

Bekijk de video voor een impressie van de dag