Vertrouwen in duurzame zuivering REGAIN: ‘Dit is de toekomst’

In een interview in vakblad H2O vertellen Kirsten Kuik van Waterschap Noorderzijlvest en Dirk van der Woerdt van WLN over de bijzondere pilot REGAIN (REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes).

In deze pilot worden natuurlijke technieken voor de verwijdering van medicijnresten uit rwzi-effluent onderzocht. Deze technieken zijn duurzamer dan de elders toegepaste oxidatieve methoden met ozon, waterstofperoxide of UV-straling, waarbij je de kans loopt dat er restproducten achterblijven in het water.

Het tweede doel van REGAIN blijkt al uit de volledige naam van de pilot: Het effluent van rwzi Garmerwolde geschikt maken voor hergebruik als industriewater. Wanneer de full-scale installatie, als alles goed gaat, draait in 2027-2028 zijn twee doelstellingen gehaald: voldoen aan de toenemende vraag naar industriewater in Noord-Nederland en de belasting van de Waddenzee met medicijnresten verlagen.

Lees het volledige interview met Kirsten Kuik (Noorderzijlvest) en Dirk van der Woerdt (WLN)

Wilt u meer informatie over REGAIN?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121