Water besparen? Doe een WLN waterscan!

Veel van onze klanten streven naar een efficiënt gebruik van water binnen hun bedrijf. Wilt u weten wat de mogelijkheden tot waterbesparing en -hergebruik zijn voor uw bedrijf? Door het uitvoeren van een waterscan geeft WLN u inzicht en advies.

Bewust omgaan met water
De waarde van de beschikbaarheid van goed en voldoende drinkwater staat momenteel volop in de belangstelling. Alle gebruikers van zoet water, landbouw, huishoudens en bedrijven, worden opgeroepen om bewust om te gaan met water. Veel bedrijven streven daarom naar een efficiënt gebruik van water.

Wegen voor verbeteren efficiëntie
Voor veel bedrijven begint efficiënt omgaan met water met het zoeken naar manieren om minder water te gebruiken in een proces. Een andere aanpak is om te kijken of voor elk proces water van de juiste kwaliteit wordt gebruikt. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

  • Kan bij dit proces ook water van een andere (lagere) kwaliteit worden gebruikt?
  • En zo ja, aan welke eisen moet het water dan voldoen?
  • Is er binnen het bedrijf water uit een ander proces beschikbaar dat gebruikt kan worden? Of dat geschikt kan worden gemaakt voor het proces?

Inzicht en advies van WLN
WLN kan uw bedrijf helpen om deze vragen te beantwoorden. Hiervoor voeren wij, samen met u, een waterscan uit binnen uw bedrijf. Het resultaat is een overzicht van de omvang van de verschillende waterstromen in uw bedrijf van inname tot uitstroom. Hierin worden ook de kwaliteitseisen waaraan het water moet voldoen en de samenstellingen per procesonderdeel opgenomen. Op basis van dit overzicht geeft WLN u inzicht in de mogelijkheden tot waterbesparing en hergebruik van water dat vrijkomt bij de verschillende processen binnen uw bedrijf. Hieruit volgt een advies over de meest kansrijke opties.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een waterscan?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121