Waterbedrijf Groningen en WLN werken aan Water voor Later op productielocatie Sellingen

Ons drinkwatergebruik stijgt en tegelijkertijd vindt klimaatverandering plaats. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water staat onder druk: aandacht voor duurzaam (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang, zodat we voldoende water voor nu en later kunnen blijven garanderen.

Watertransitie Groningen
WLN is een van de partners waarmee Waterbedrijf Groningen met de routekaart Watertransitie Groningen werkt aan een belangrijke missie: het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening in Groningen. Een van de routes is het verder optimaliseren van de waterhuishouding en bedrijfsvoering.

Nieuwe technologieën
Op de productielocatie van Waterbedrijf Groningen in Sellingen, waar ze jaarlijks zo’n 2 miljard liter drinkwater produceren, zijn we samen op zoek gegaan naar nieuwe en duurzame manieren om de reservecapaciteit ter plaatse te vergroten. Het grondwater, dat in Sellingen als bron gebruikt wordt, is van nature al erg schoon, maar bevat door de bodemgesteldheid in Zuid-Oost-Groningen een kleine hoeveelheid methaan. Dit methaan is onwenselijk in het drinkwater. In de waterzuivering bij pompstation Sellingen wordt het methaan uit het water geblazen met gebruik van lucht. Op deze manier is het geproduceerde drinkwater geheel vrij van methaan, maar is er wel sprake van uitstoot van methaan naar de buitenlucht. Omdat methaan een broeikasgas is, zijn we opzoek gegaan naar mogelijkheden om deze uitstoot te verminderen.

Vacuümontgassing
Samen hebben we gedurende een half jaar op locatie getest met vacuümontgassing. Hieruit kwamen veelbelovende resultaten: de methaanuitstoot kan na installatie van deze technologie namelijk op relatief eenvoudige wijze sterk worden verlaagd. Dit zal in de nabije toekomst een bijdrage leveren aan een verlaging van de totale CO2 footprint van Waterbedrijf Groningen van ongeveer 10%.

Meer weten over vacuümontgassing?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121