Waterveiligheidsplan zorgt voor veilig drinkwater in Drenthe

In opdracht van WMD borgt WLN op twaalf productiestations de drinkwaterveiligheid door het opstellen van waterveiligheidsplannen. Risico’s worden in kaart gebracht en waar mogelijk direct aangepakt. Een aanpak die past binnen de algemene trend van risicopreventie binnen de drinkwatersector, glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie.

Borgen veiligheid drinkwater

WMD levert betrouwbaar en schoon drinkwater aan bijna een half miljoen inwoners van twaalf Drentse gemeenten. Het water uit de kraan bij de klant wordt gemonitord om de drinkwaterkwaliteit en daarmee de volksgezondheid te waarborgen. In aanvulling daarop wordt verslechtering van de drinkwaterkwaliteit tijdens het proces, van bron naar kraan, voorkomen door preventief maatregelen te nemen. In dit kader stelt WLN in samenwerking met WMD waterveiligheidsplannen op om de biologische en chemische waterveiligheid te waarborgen.

Risico’s in kaart brengen

De methodiek voor het waterveiligheidsplan is opgezet door KWR en is gebaseerd op het internationaal toegepaste Water Safety Plan, ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Bij het opstellen van het plan is een multidisciplinair team van experts betrokken. In Drenthe zijn de zuiveringen doorgelopen door experts van WLN en WMD. Risico’s op biologische besmetting of verontreiniging met chemische stoffen zijn in kaart gebracht. Vervolgens zijn voorstellen gedaan om de risico’s op besmetting of verontreiniging nog verder te verkleinen.

Breed toepasbare preventieve aanpak

Het waterveiligheidsplan past binnen de trend dat risico’s in toenemende mate preventief aangepakt worden. De ervaringen van de reeds uitgevoerde locaties zijn positief. De aanpak levert direct resultaat op doordat verschillende risico’s meteen kunnen worden aangepakt. Daarnaast blijkt dat de preventieve aanpak leidt tot een betere risicobeheersing van de drinkwatervoorziening en hernieuwde aandacht van de werknemers voor risico gestuurd denken.

Naast waterbedrijven zijn waterveiligheidsplannen ook geschikt om de waterveiligheid voor zuiveringen in de glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie te verbeteren. Voor meer informatie over waterveiligheidsplannen kunt u contact opnemen met Gerhard Wubbels, g.wubbels@wln.nl