PCR methode WLN: omslag in wateronderzoek

Snel zekerheid over de afwezigheid van E. coli in water biedt grote voordelen voor zowel drinkwaterbedrijven als de voedingsmiddelenindustrie. Met de door WLN ontwikkelde RT-PCR methode is deze zekerheid er al binnen vier uur. De methode is zo uniek dat het een omslag betekent in het microbiologische wateronderzoek. En, ook belangrijk, deze is wettelijk erkend.

Wettelijke erkenning voor snelle opsporing E. Coli
Sinds 23 april 2018 staat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe dat de door WLN ontwikkelde RT-PCR methode toegepast wordt als alternatieve methode voor een eerste controle van een (drink)watermonster op E. coli; naast de wettelijk voorgeschreven kweekmethode conform NEN-EN-ISO 9308-1. De wettelijke erkenning van deze in de wereld unieke snelle methode, gebaseerd op genetisch materiaal, betekent een omslag in het microbiologische wateronderzoek en biedt nieuwe kansen voor de drinkwatersector en de voedingsmiddelenindustrie.

Kroon op langdurig onderzoeksproject
De wettelijke erkenning is de kroon op een langdurig onderzoeksproject waarbij we, als eerste ter wereld, PCR methodes hebben ontwikkeld waarmee fecale indicatoren (waaronder E. coli) in drinkwater binnen vier uur, met de wettelijk verplichte detectiegrens van één bacterie per honderd milliliter, kunnen worden aangetoond. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de tot nu gebruikte kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt.

Vergroting consumentenveiligheid
Deze tijdswinst komt de consumentenveiligheid ten goede, zegt Gerhard Wubbels, strategisch adviseur waterkwaliteit bij WLN. “Na de reparatie van een buisbreuk of lekkage is het soms nodig dat het water direct wordt geleverd, zonder dat al duidelijk is of er ziekteverwekkende bacteriën in het water terecht zijn gekomen. Het drinkwaterbedrijf geeft dan een kookadvies af, maar een deel van de klanten volgt dat niet op. Het is dus belangrijk om het water zo snel mogelijk op fecale verontreiniging te controleren.”

Voor de andere indicator voor fecale verontreiniging, enterokokken, is door ons een vergelijkbare methode ontwikkeld. Gepland is om hier ook wettelijke erkenning voor te verkrijgen, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld.

Nieuwe kansen voor drinkwatersector en voedingsmiddelenindustrie
In de bedrijfsprocessen binnen de drinkwatersector en de voedingsmiddelenindustrie komen hygiënische veiligheid en water samen. Het spreekt voor zich dat zekerheid over de microbiologische kwaliteit van het water na reparaties of andere ingrepen deze bedrijven veel voordelen oplevert.

De door WLN toegepaste moleculaire PCR technieken zijn vrij nieuw voor de waterwereld. Ze hebben een grote toegevoegde waarde bij de monitoring van waterkwaliteit. WLN continueert het onderzoek naar biologische screeningsmethoden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het toepassen van de RT-PCR methode voor E. coli in uw situatie? Neem dan contact op met Gerhard Wubbels via g.wubbels@wln.nl of 050 402 21 21.