WLN als koploper!

In een eerder bericht op deze website was te lezen dat WLN deelneemt aan het Koploperproject om ons duurzaamheidsbeleid structureel en praktijkgericht aan te pakken. Donderdag 5 september kwamen de deelnemers aan het project samen bij WLN om de uitkomsten van de nulmeting van de maatschappelijke en milieu-impact te bespreken.

Verbetermogelijkheden
In het project ‘Koplopers in duurzaam ondernemerschap’ komen tien heel verschillende bedrijven samen. Het Koploperproject helpt bedrijven in kleine groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. Donderdag 5 september kwamen alle bedrijven samen bij WLN. Met een nulmeting van de maatschappelijke en milieu-impact is in beeld gebracht wat er al goed gaat, maar ook wat nog verbetermogelijkheden zijn. De uitkomsten zijn op deze donderdag gepresenteerd.

CO2 emissie
Van de deelnemende bedrijven bleek WLN de hoogste CO2 emissie te hebben. Deze emissie ontstaat vooral door elektriciteitsverbruik (55,3%) en zakelijk verkeer (30,3%). WLN gaat hier dus zijn pijlen op richten!

Duurzaamheidsagenda
De volgende stap is dat alle deelnemers nu aan de slag gaan met het opstellen van een praktische duurzaamheidsagenda met heldere en meetbare ambities en bijbehorende acties. Deze worden in een volgende bijeenkomst ook weer met elkaar uitgewisseld. Als laatste gaan de deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun MVO-communicatie in een afsluitend Koplopersymposium op 28 november.

Een verslag van de middag is te lezen op de website van Dzyzzion.