WLN vertegenwoordigt Nederland bij ISO bijeenkomst Tokyo

In oktober heeft in Tokyo de jaarlijkse bijeenkomst van de ISO/TC147 commissies voor internationale normen voor het bepalen van de waterkwaliteit plaatsgevonden. Als een van de twee Nederlandse vertegenwoordigers in de commissie voor normen voor microbiologische parameters was Gerhard Wubbels van WLN hierbij aanwezig. Nederlandse inbreng bij het ontwikkelen van internationale normen is belangrijk, om te borgen dat ze zo goed als mogelijk passen bij de Nederlandse situatie.

ISO commissie Microbiologische parameters
Namens Nederland heeft Gerhard Wubbels van WLN, samen met een vertegenwoordiger van Vitens, zitting in de commissie ISO/TC147/SC4 Microbiologische parameters. Deze commissie vergadert twee maal per jaar, waarvan eenmaal samen met de andere commissies van ISO/TC147 voor het opstellen van internationale normen voor het bepalen van de waterkwaliteit. Dit jaar vond de gezamenlijke bijeenkomst van 12 tot 19 oktober plaats in Tokyo. Hierbij waren circa 100 deelnemers aanwezig.

Nederlandse inbreng belangrijk
Het is belangrijk om als land vertegenwoordigd te zijn bij het ontwikkelen van nieuwe ISO normen. Hierdoor heeft Nederland inbreng in de inhoud en wordt geborgd dat de uiteindelijke norm zo goed als mogelijk past bij de Nederlandse situatie.

Moleculaire methoden microbiologie
Een goed voorbeeld is de ontwikkeling die nu is gestart wat betreft criteria en prestatiekenmerken van moleculaire methoden voor het bepalen van de microbiologische waterkwaliteit. Wij lopen in Nederland voorop op het gebied van deze methoden en het is belangrijk dat onze “snelle” RT-PCR methode voor E.coli past in de ISO methodiek. Wanneer dit niet zo is lopen we het risico dat onze methode over een aantal jaren, als gevolg van Europese wetgeving, niet meer wettelijk toegepast mag worden.

Kwaliteit kweekmedia
Een andere belangrijke norm voor Nederland is de ISO 11333 norm die gaat over het gebruik van en de eisen aan kweekmedia en membraanfilters. Deze norm wordt gereviseerd en WLN wil graag een aantal aanpassingen in deze norm doorvoeren, zodat we Legionella analyses op een efficiëntere manier uit kunnen voeren.

Meer weten over de Nederlandse vertegenwoordiging in de ISO commissie Microbiologische parameters?
Neem contact op met Gerhard Wubbels.
06-204 12 578