ZAWZI: Expert in pekelwaterzuivering

De ZAWZI is gespecialiseerd in het zuiveren van zout afvalwater. Ook pekelwater uit de kaasmakerij wordt hier verwerkt. Om het pekelwater optimaal te kunnen gebruiken als bron van fosfaat voor de biologische zuivering, heeft North Water hiervoor een speciale buffertank gebouwd. In het pekelwater in de buffertank zit opgelost calcium en fosfaat, waardoor wellicht de mogelijkheid bestaat om hieruit calciumfosfaat te produceren voor het maken van kunstmest. Via gebruik hiervan in de melkveehouderij zal dan de kringloop worden gesloten!

Biologische zuivering zout afvalwater
Sinds 2008 is North Water eigenaar en exploitant van de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) te Farmsum bij Delfzijl. Een biologische zuiveringsinstallatie die collectief het industriële afvalwater van de bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl verwerkt. De watertechnologen van WLN vervullen een belangrijke rol in het operationeel beheer van de ZAWZI.

Zout afvalwater kaasmakerij
Kaasproducenten plaatsen kazen in baden met zout water. Na verloop van tijd raakt dit zogenaamde pekelwater vervuild met kaasresiduen als fosfaat en organische componenten, waardoor een zoute afvalwaterstroom ontstaat. De ZAWZI is gespecialiseerd in het verwerken van zout afvalwater en geschikt om deze afvalwaterstroom op een duurzame manier te verwerken.

Bron van fosfaat voor zuivering
North Water heeft in 2019 bij de ZAWZI een buffertank gebouwd specifiek en alleen voor pekelwater afkomstig uit de kaasmakerij. Zo kan er vrijwel altijd pekelwater aangevoerd worden. De vrachten pekelwater worden gelost in de buffertank waarna het pekelwater gecontroleerd gedoseerd wordt aan de biologische zuivering. In de zuivering dient het pekelwater als bron van fosfaat voor de micro-organismen, waardoor het bijdraagt aan een optimaal duurzaam proces zonder toevoeging van fosforzuur.

Mogelijkheid voor kringloop
In het pekelwater in de buffertank zit zowel calcium als fosfaat in opgeloste vorm. Onder de juiste omstandigheden vormen deze stoffen een vast deeltje (precipitatie). Deze omstandigheden kan North Water vermoedelijk zo sturen dat er (1) voldoende fosfaat voor de biologische zuivering overblijft en (2) er calciumfosfaat wordt geproduceerd dat gebruikt kan worden om kunstmest van te maken. Hierdoor ontstaat een kringloop waarin het uit pekelwater geproduceerde materiaal grondstof is voor kunstmest dat vervolgens retour gaat naar het gras waar uiteindelijk, via de melk van koeien, weer kaas van wordt gemaakt!

Grotere verwerkingscapaciteit
Voordeel van de productie van calciumfosfaat is ook dat North Water het fosfaat op twee manieren uit het pekelwater kan verwijderen (biologisch in de zuivering en door precipitatie met calcium), waardoor de doorzet van pekelwater in de ZAWZI wordt vergroot en op termijn vrijwel al het pekelwater in Noord-Nederland op een doelmatige manier kan worden verwerkt.

Samenwerking met Wetsus
North Water onderzoekt nu de mogelijkheden en kijkt daarvoor ook naar partners. Wetsus (Europees wetenschappelijk topinstituut voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden) heeft als idee om de vorming van calciumfosfaat met elektrochemische fosfaatprecipitatie te laten plaatsvinden. Een methode die ze thans testen en waarvoor feitelijk alleen elektriciteit nodig is, die dan natuurlijk duurzaam moet zijn.

Meer over de pekelwaterverwerking door de ZAWZI kunt u lezen op de website van North Water.