Klantbehoeften en klantperceptie: ken en betrek uw klant

We merken dat klanten beter geïnformeerd zijn en willen worden. We moeten nadenken over wat dat betekent voor onze bedrijfsvoering en onze communicatie over gezondheidsrisico’s in relatie tot drinkwater.

Ken uw klant, betrek uw klant

Wat kan klantbetrokkenheid en het vergroten van kennis bij klanten opleveren? We gaan dit uitwerken en richten ons op inzicht in klantvertrouwen in het drinkwater(bedrijf), inzicht in de achterliggende mechanismen, in klantperceptie en in doelgroepgericht communiceren.

Na calamiteiten snel en verantwoord weer in bedrijf: PCR

We willen na een reparatie of een storing in het distributienet zo snel mogelijk weer drinkwater leveren, zodat de klant er de minste overlast van ondervindt. Dat is mogelijk als een fecale verontreiniging sneller opgespoord kan worden. De traditionele kweekmethode voor het opsporen van een fecale verontreiniging geeft na 48 uur zekerheid. De nieuwe PCR-methode, gebaseerd op DNA en RNA principes, brengt deze wachttijd terug naar 5 uur. De PCR-methode is grotendeels ontwikkeld binnen WLN. Voor de validatie en wettelijke verankering van de PCR-methode wordt in BTO en LMO verband nauw samengewerkt met de overige drinkwaterlaboratoria.
In april 2018 is de PCR-methode voor E-coli wettelijk goedgekeurd. Het sluitstuk voor definitieve wettelijke verankering van de PCR-methode is om eenzelfde methode te ontwikkelen en valideren voor enterokokken en coliformen 37°C. Het uiteindelijke doel is om deze biologische meettechnieken verder te ontwikkelen, zodat na reparatie van het distributienet, via een online meting, een fecale besmetting (semi-)real time kan worden gedetecteerd.