Nieuwe verontreinigingen en veranderende klantwensen vragen om de beste zuiveringsoplossingen

De toename van het aantal aangetoonde organische micro verontreinigingen (OMV’s) en de klantwens om drinkwater te ontvangen dat minder kalk afzettend is, maken dat we nieuwe zuiveringsmethoden gaan inzetten.

Proefdraaien waar nodig met nieuwe zuiveringsaanpak

Waterbedrijf Groningen en WMD gaan de komende jaren een aantal zuiveringen ver- en nieuwbouwen. Voordat het zover is, doen we onderzoek om de beste zuiveringsconcepten en -systemen te bepalen. We proberen deze systemen en concepten bij voorkeur uit op praktijkschaal. Om dat goed te kunnen doen, willen we een multi-inzetbare proefopstelling bouwen.

Verlagen kalk afzettendheid bij de klant

Het doel is om de klanttevredenheid te verhogen door kalkafzetting door drinkwater in huishoudens te verlagen. WMD heeft de bedrijfsnorm voor totale hardheid verlaagd van 1,8 naar 1,4 mmol/l. Ook Waterbedrijf Groningen streeft naar een hardheid van 1,4 mmol/l. In een aantal gevallen kunnen we het realiseren van deze lagere norm combineren met de aanpak van OMV’s.