Organisatie

De juridische structuur van WLN bestaat uit WLN B.V. die een 100% dochter heeft, genaamd WLN Business B.V.
De aandeelhouders van WLN B.V. zijn Waterbedrijf Groningen en WMD.

WLN - wateronderzoek advies waterbehandeling

De 2 drinkwaterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en de WMD) zijn voor hun wettelijke taken klant bij WLN B.V., daarnaast is WLN Business B.V. klant bij WLN B.V. De dienstverlening aan alle commerciële klanten geschiedt vanuit WLN Business B.V. WLN Business B.V. besteedt alle opdrachten exclusief uit bij WLN B.V.

Bij WLN werken ongeveer 80 mensen (circa 70 fte), verdeeld over de afdeling Laboratorium en Monsterneming (met de onderdelen Chemie, Biologie en Monsterneming), de afdeling Technologie, Waterkwaliteit en Advies en de afdeling Financiën en Ondersteuning. De managers van deze 3 afdelingen vormen samen met de directeur het MT, waar besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er 3 strategisch adviseurs die een antenne-functie hebben voor ontwikkelingen van binnen naar buiten en andersom, een medewerker kwaliteit / VGWM en een team voor klantenservice.