Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen zijn sinds 2016 verbonden aan WLN. In 2020 zijn de commissarissen herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Door de RvC van WLN B.V. wordt namens de aandeelhouders toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast verleent zij advies en ondersteuning aan de directie.

Gisella Frijlink (1967)

Zelfstandig ondernemer Frijlink Interim & Advies en CEO NIZO Group (voorzitter).
Ervaring opgedaan in de pharma, food, laboratorium en milieu sector.

Marcel de Rooij (1960)

Tot maart 2017 partner Twynstra Gudde Adviseurs en Managers, sindsdien zelfstandig ondernemer Bon Courage (lid).
Jarenlang eindverantwoordelijke TG en ervaring opgedaan in de communicatie, verandertrajecten en innovaties binnen organisaties.

Ed Kraaijenzank (1956)

Tot december 2017 CFO AVEBE (lid).
Ervaring opgedaan als financieel expert en financieel eindverantwoordelijke bij AVEBE, KPN, Exact, CEVA Logistics en ervaring met ICT en marketing.