Raad van Commissarissen

Door de RvC van WLN B.V. wordt namens de aandeelhouders toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast verleent zij advies en ondersteuning aan de directie.

Mariken van der Lubben (1971)

Hoofd infectieziekten GGD Amsterdam
(lid, beoogd voorzitter vanaf 1 januari 2024).
Ervaring in de strategisch-inhoudelijke, organisatorische en vakinhoudelijke aspecten van microbiologische laboratoria.
Veel ervaring in publieke domein. Ervaring met complexe speelveld tussen wetenschap, innovatie, beleid en politiek binnen overheid en tussen overheid en private partijen.

Marcel de Rooij (1960)

Tot maart 2017 partner Twynstra Gudde Adviseurs en Managers, sindsdien zelfstandig ondernemer Bon Courage
(waarnemend voorzitter t/m december 2023).
Jarenlang eindverantwoordelijke TG en ervaring opgedaan in de communicatie, verandertrajecten en innovaties binnen organisaties.

Ed Kraaijenzank (1956)

Tot december 2017 CFO AVEBE (lid).
Ervaring opgedaan als financieel expert en financieel eindverantwoordelijke bij AVEBE, KPN, Exact, CEVA Logistics en ervaring met ICT en marketing.