Duurzaam zuiveren van zout afvalwater

Hoge zoutconcentraties in het afvalwater: veel bedrijven in Delfzijl hebben er mee te maken.

North Water
ZAWZI Delfzijl

Afvoeren via een ‘gewone’ rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is niet de beste optie. En ongezuiverd lozen is niet meer van deze tijd. Daarom ontwikkelde North Water een duurzame Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI). De watertechnologen van WLN vervullen een belangrijke rol in het operationeel beheer.

Ze ontlasten ons en nemen taken over. Ze zitten echt vanuit de inhoud aan tafel. Die deskundigheid is belangrijk bij het ontzorgen van onze klanten.

Sinds 2008 beschikt bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl over een bijzondere voorziening: de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie. “Naast de focus op zout water, schuilt het unieke vooral in de gezamenlijkheid”, vertelt Piet de Boks van North Water. De ZAWZI zuivert het zoute afvalwater van zeker dertig bedrijven in Delfzijl. Een collectieve voorziening dus die bovendien bijdraagt aan het vestigingsklimaat in het Chemiepark. “Bedrijven kunnen hierdoor investeren in hun core business. Wij houden ons bezig met het zuiveren van water en het ontzorgen van onze klanten. Daarmee zijn we voor de bedrijven eigenlijk een nutsvoorziening.”

Korrelslib

Korrelslib ZAWZI Delfzijl

De microbiologie paste zich aan waardoor het actieve slib steeds sneller bezonk. Het zijn geen vlokken meer maar korrels.

Bijzonder aan de zuivering is dat deze onder erg zoute condities functioneert. De biologie van de zuivering is anders dan die van een ‘gewone’ RWZI: de bacteriepopulatie is zouttolerant. “Alle afbreekbare stoffen halen we eruit. Het overgebleven water gaat, ontdaan van vervuiling, op een legale en gecontroleerde wijze richting de Waddenzee. Daar is het zoute water onschadelijk.” Het slib wordt deels hergebruikt en verder afgevoerd en verwerkt als biogranulaat. Daarmee is de kringloop rond. “Het leuke is dat de zuivering met de jaren steeds stabieler is gaan functioneren. De microbiologie paste zich aan waardoor het actieve slib steeds sneller bezonk. Het zijn geen vlokken meer maar korrels.”

Toename zout afvalwater

Veruit het grootste deel van het afvalwater wordt via het rioolsysteem ondergronds aangevoerd. Daarnaast bedient de zuivering ook bedrijven elders in het land. Zo verwerkt de ZAWZI op kleine schaal ook het zoute water vanuit de zuivelindustrie en het testwater van aardwarmte-installaties. “We opteren vanuit duurzaamheidsoogpunt wel voor afvalwater uit de regio. Zout water over grote afstanden vervoeren hoort daar niet bij. Maar het zoute afvalwater neemt landelijk in volume toe.”

Deskundigheid WLN ontzorgt klanten

“Op het moment dat WLN als huisadviseur aanschoof, gaf hun deskundigheid meteen vertrouwen. De ervaring die we al hadden opgedaan met de zuivering kon door de inbreng van WLN vanuit de inhoud worden verklaard. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de aanvoer van ander afvalwater en de groei van het aanbod.”

Inmiddels is WLN alweer een flink aantal jaren nauw betrokken bij de ZAWZI. “Ze ontlasten ons en nemen taken over. Ook staan ze ons bij in het contact met onze klanten. Ze zitten echt vanuit de inhoud aan tafel. Die deskundigheid is belangrijk bij het ontzorgen van onze klanten.” Binnen de ZAWZI houdt WLN zich verder bezig met de monitoring en optimalisatie van de zuivering. “Ook daar zijn we heel tevreden over. Ze werken proactief en adviseren wanneer het nodig is. De lijnen zijn kort. Ze voelen zich verantwoordelijk.”

Meer informatie over de ZAWZI vindt u op de website van North Water.

Meer weten over operationeel beheer door WLN?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121